Piosenka
o Ksymenie

Zgoda na newsletter

Jeśli chcesz pozostać w kontakcie z nami – zaznacz zgody w formularzu przygotowanym specjalne dla Ciebie

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Mody Ślubnej „Ksymena”, z siedzibą w Tąpkowicach, ul. Zwycięstwa 11, 42-624 Tąpkowice, REGON: 278163531, NIP: 645-140-98-69 (dalej także jako: ADO) w celu przesyłania na powyższy adres e-mail i/lub numer telefonu newslettera, informacji marketingowych oraz powiadomień o zbliżających się terminach spotkań w salonie. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego ADO: mailing@ksymena.com.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy lub poprzez . Skutkować to będzie usunięciem mojego adresu e-mail z bazy danych ADO. 

ZAKTUALIZUJ ZGODY!