Piosenka
o Ksymenie

Wrocław 2013 – Ska Le

Sesja fotograficzna na wrocławskim rynku (8 września 2013 r.).
Fotoreportaż został wykonany przez Studio Fotografii Ska Le Elżbieta Zembska z Wrocławia.